Om Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Stiftelsen

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ble opprettet i mai 2021, og er nå nest største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre med 15 % av eierandelskapitalen i banken.

Gjennom 179 års drift bygget Surnadal Sparebank opp en betydelig sum grunnfondskapital som tilhører lokalsamfunnet. Når banken ble slått sammen med SpareBank 1 Nordvest ble deler av denne kapitalen lagt inn i stiftelsen som igjen ble eier i den nye banken.

Stiftelsen har fått tildelt denne kapitalen for å kunne oppfylle sine formål.

Disse er:

  1. Forvalte kapitalen stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nordmøre
  2. Disponere overskudd og utdele utbyttemidler til allmennyttige formål
  3. Videreføre sparebanktradisjoner og sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Surnadal kommune

Som eier i banken vil stiftelsen bli tilført utbytte fra egenkapitalbevisene. Deler av dette utbyttet kan stiftelsen dele ut i gaver til glede for lokalbefolkningen i Surnadal.

Arven etter Surnadal Sparebank er det på mange måter vi som skal forvalte. Vi skal eie en del av den nye banken – SpareBank1 Nordmøre – og vi skal bidra til at surnadalssamfunnet fortsatt beholder gode sparebanktjenester lokalt.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank har en generalforsamling på 8 personer, hvor medlemmene er valgt for å gjenspeile kundestrukturen i banken, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser. Videre er det valgt et styre på 4 personer og et varamedlem. Stiftelsen har ansatt daglig leder i 20% stilling.

På fjellet

Administrasjon

Generalforsamlingen

Linn W. Schei-Hamnes (leder)
Kristen Bruset (nestleder)
Tore Gjul
Liv Røkkum Grimsmo
Torbjørn Larsen
Eva Sæterbø
May Iren D. Hovde
Lars Jacob Heyerdahl Høvik

Varamedlemmer:
Ola Mogstad
Åse Torill Solli
Nils Håvard Øyås

Valgkomite

Tore Gjul (leder)
Linn W. Schei-Hamnes
Torbjørn Larsen

Varamedlemmer:
May Iren D. Hovde

Dokumenter