Personvernerklæring

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

GENERELT OM PERSONOPPLYSNINGER

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn og adresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder har det formelle og overordnede ansvaret for at behandlingen (det vil si innsamling, lagring eller på annen måte håndtering) av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

HVILKE OPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

I forbindelse med våre oppdrag vil vi samle inn følgende opplysninger som kan knyttes til deg:

  • Kontaktinformasjon: Fullt navn, e-postadresse, organisasjonsnummer, post- og bostedsadresse og telefonnummer.

 

Informasjonen behandles for at vi skal kunne gjennomføre oppdraget du har meldt inn til oss.

Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig for Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank å også behandle andre kategorier av personopplysninger. For eksempel vil dette være tilfelle dersom du sender inn en klage til oss. Du kan når som helst ta kontakt med Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst).

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet det ble samlet inn for (og fortsatt lagring ikke vil være i samsvar med personopplysningsloven) eller når fortsatt lagring ikke er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser (eksempelvis etter bokføringsloven).

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Utlevering til våre databehandlere

Det er flere selskaper som utfører behandling av personopplysninger for Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, og de er dermed våre databehandlere. Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

DINE RETTIGHETER

I forbindelse med vår behandling av personopplysninger har du en rekke rettigheter etter personvernlovgivningen. Du har rett til å kreve innsyn i og retting av dine personopplysninger. Du kan også ha rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du ha rett til sletting og begrensning av personopplysninger.

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger om deg kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

KONTAKTINFORMASJON

Dersom du ønsker mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Tlf: +47 46 44 84 11

E-post: post@sparebankstiftelsensurnadal.no