MAX Stipend

MAX Stipend logo

MAX-stipendet skal gi unge talenter mulighet til å MAXe ut sitt potensiale – om det er innen kultur, idrett, kunst eller utdanning.

 

Søknadsfristen for MAX-stipend 2024 har nå gått ut. 

Her er årets vinnere av MAX-stipend 2024!

 


 

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank heier på lokale talenter innen kultur, idrett, kunst og utdanning, og har virkelig lyst til å bidra til at enda flere lykkes med å nå sine mål!

Med økonomisk støtte fra oss i ryggen får du mulighet til å videreutvikle ditt talent – og forhåpentligvis en skikkelig motivasjonsboost med på kjøpet!  Vi er sikre på at du som har særlig gode ferdigheter i din sjanger er til stor inspirasjon og et forbilde for ungdom i Surnadal.  Vi tror også på at nettopp du som stipendmottaker vil bidra til å skape positiv oppmerksomhet og engasjement rundt både unge drømmer, lokalsamfunnet, SpareBank 1 Nordmøre og stiftelsen.

Stiftelsen har som et av sine fremste formål å ta vare på sparebanktradisjonene etter Surnadal Sparebank, ved å støtte gode tiltak, spennende idéer og visjonære prosjekter.

Talentstipendet vil dermed inngå som en del av stiftelsens formålsrealisering. Stipendet skal deles ut første gang i 2024, og vil deretter evalueres. Ambisjonen er at stipendet skal deles ut årlig etter søknad, og det er styret i sparebankstiftelsen som tildeler stipend etter innstilling fra en innstillingskomité.

Sparebankstiftelsen Surnadal i samarbeid med Sparebank1 Nordmøre.

MAX Stipend treet

MAX-stipendet er et stipend som skal gi unge talenter mulighet til å MAXe ut sitt potensiale. Du kan bruke stipendet til å dekke kostnader til videre utdanning, kostnadsdekning når du skal utøve talentet, utstyr, reiser, instrument, o.l.

MAX-stipendet er på 50 000,- og inntil fem vinnere vil bli plukket ut i søknadsrunden i 2024.

Du må være mellom 15-25 år, ha tilknytning til Surnadal eller deler av gamle Halsa kommune (Betna, Halsanaustan, Vågland) og ha oppnådd resultater eller ha kvalifikasjoner innen et talent i nasjonal eller internasjonal målestokk.

Nei. Talentstipendet er personlig, og bare du som enkeltperson kan søke om Max-stipendet.

Du må søke på vårt søknadsskjema og senest innen 15. januar 2024. Dersom vi ser at vi mangler noe informasjon vil vi spørre om å få det. Du må gjerne motta støtte og sponsing fra andre organisasjoner. Talentstipendet fra stiftelsen er en gave, og vi krever ikke profilering eller bruk av vår logo fra vinnerne.

Det er styret i stiftelsen som vil ta den endelige beslutningen om hvem som får tildelt talentstipend – og beslutningen vil gjøres i løpet av februar. Du vil dermed få svar på om du får talentstipend eller ikke innen slutten av februar. De som ikke vinner talentstipend i denne omgang vil også få beskjed på e-post.

Er du mellom 15 og 25 år, allerede på høyt nivå og vil MAXE ut ditt talent?

MAX Stipend info