Når får man utbetalt støtte?

Utbetaling av breddegaver: For at vi skal kunne utbetale midlene må dere laste opp bekreftelse på at bankkonto tilhører organisasjonen som har fått tildelt gave. Det kan være en bekreftelse fra banken, fra regnskapsfører eller en kontoutskrift. Dette kan lastes opp på «Min Side» i søknadsportalen. Når dokumentasjonen er mottatt utbetales gaven til søkers konto. […]

Utbetaling av breddegaver: For at vi skal kunne utbetale midlene må dere laste opp bekreftelse på at bankkonto tilhører organisasjonen som har fått tildelt gave. Det kan være en bekreftelse fra banken, fra regnskapsfører eller en kontoutskrift. Dette kan lastes opp på «Min Side» i søknadsportalen. Når dokumentasjonen er mottatt utbetales gaven til søkers konto.

Utbetaling av prosjektgaver: Utbetalingen skjer i henhold til beskrivelsen i gavebrevet søker har fått. I hovedsak må det dokumenteres påløpte utgifter for at gaven skal kunne utbetales, ved innsending av faktura. Utbetaling av gaver på forskudd kan gjøres dersom det er behov for dette, da må gavemottaker gå i dialog med stiftelsen. Det er viktig at innsending av dokumentasjon og korrespondanse gjøres via «Min Side».