Når får man svar?

Søknad mottas kun på elektronisk skjema. Søknaden må være komplett for at den skal kunne behandles. Søker vil få tilbakemelding om antatt behandlingstid etter innsendt søknad. Stiftelsen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom søknaden ikke anses å være komplett. Søknader vil bli behandlet i stiftelsens styre og innenfor rammen av avsatte gavemidler. Alle søknader vil […]

Søknad mottas kun på elektronisk skjema. Søknaden må være komplett for at den skal kunne behandles. Søker vil få tilbakemelding om antatt behandlingstid etter innsendt søknad. Stiftelsen kan be om ytterligere dokumentasjon dersom søknaden ikke anses å være komplett. Søknader vil bli behandlet i stiftelsens styre og innenfor rammen av avsatte gavemidler.

Alle søknader vil få tilbakemelding på epost. Avslåtte søknader begrunnes ikke.