Når er søknadsfrist?

Søknader mottas forløpende og vil bli behandlet i stiftelsens styremøter. MAX-stipendet har egne søknadsfrister, første gang 15.01.2024.