Når er søknadsfrist?

Søknader mottas forløpende og vil bli behandlet i stiftelsens styremøter.

Søknader mottas forløpende og vil bli behandlet i stiftelsens styremøter.