Må man ha organisasjonsnummer?

Ja. Søker må være et lag eller en forening som er registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret.

Ja. Søker må være et lag eller en forening som er registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret.