Hvordan søker jeg?

Gavesøknad må leveres elektronisk via søknadsskjema som er tilgjengelig via stiftelsens nettsider. Stiftelsen kan be om ytterligere dokumentasjon utover det som etterspørres i søknadskjemaet. Det er viktig at søknaden redegjør grundig for hvordan gaven gir allmennytte, er av varig verdi og gir flest mulig i lokalsamfunnet nytte.