Hvor ofte kan man søke?

Det gis som hovedregel anledning til å søke kun en gang per kalenderår for hvert lag eller forening. Dersom gave allerede er innvilget må prosjektet ferdigstilles før man kan søke på nytt.

Det gis som hovedregel anledning til å søke kun en gang per kalenderår for hvert lag eller forening. Dersom gave allerede er innvilget må prosjektet ferdigstilles før man kan søke på nytt.