Hvor ofte kan man søke?

Det gis som hovedregel anledning til å søke kun en gang per kalenderår for hvert lag eller forening. Dersom gave allerede er innvilget må prosjektet ferdigstilles før man kan søke på nytt.