Hvilket beløp kan man søke om?

Det er ingen maksimal grense for beløp som kan omsøkes. Stiftelsen vil til enhver tid vurdere alle søknadene og hvordan disse står seg i forhold til krav om allmennytte og stiftelsens egne kriterier for gavetildeling.

Se svar på spørsmålet «Hva legges det vekt på i en søknad?» for detaljer.

Stiftelsen vil også vurdere hvilken sum som kan tildeles til den enkelte søker ut ifra midlene stiftelsen har til rådighet for gaveutdeling til enhver tid. Større prosjekter bør ha en gjennomarbeidet finansieringsplan og budsjett. Stiftelsen legger vekt på at det søkes bredt for støtte til større prosjekter, og det er positivt om tiltaket har flere bidragsytere.