Hvem kan søke om støtte?

Lag og organisasjoner med lokal tilhørighet. Gavene stiftelsen deler ut skal komme allmenheten til gode i det området der grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank har sin opprinnelse. Søknader fra omkringliggende kommuner vil også vurderes dersom det kommer allmennheten i Surnadal til nytte.

Lag og organisasjoner med lokal tilhørighet. Gavene stiftelsen deler ut skal komme allmenheten til gode i det området der grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank har sin opprinnelse. Søknader fra omkringliggende kommuner vil også vurderes dersom det kommer allmennheten i Surnadal til nytte.