Hvem kan søke om støtte?

Lag og organisasjoner med lokal tilhørighet. Gavene stiftelsen deler ut skal komme allmenheten til gode i det området der grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank har sin opprinnelse. Dette defineres som Surnadal kommune og deler av gamle Halsa kommune (Betna, Vågland, Halsanaustan). Søknader fra omkringliggende kommuner vil også vurderes dersom det kommer allmennheten i Surnadal til nytte.

Sparebankstiftelsen MAX-stipend kan søkes av privatpersoner – se mer om dette under fanen «MAX-stipend»