Hva skjer etter tildeling?

Mottakere av breddegaver må vise dokumentasjon på at kontoen beløpet skal betales ut til tilhører organisasjonen som skal motta midlene. Dette kan gjøres ved å laste opp bekreftelse fra banken eller en kontoutskrift. Gaven vil da bli utbetalt.

Gaver til prosjekter utbetales ihht spesifikasjoner gitt i gavetildelingsbrevet. Vanligvis betyr dette at gaven utbetales når kostnadene på prosjektet er påløpt (se punkt om utbetaling av gaver). Prosjektet bør iverksettes innen 18 mnd etter innvilget gave. Dersom prosjektet ikke blir igangsatt innen 18 måneder må gavemottaker gå i dialog med stiftelsen for å få utsatt fristen. Dersom stiftelsen etter 18 måneder ikke får tilbakemelding på status i prosjektet, vil gaven reverseres og det må på nytt søkes om gave.

Gavemottaker plikter å holde stiftelsen orientert om eventuelle endringer i prosjektet, og stiftelsen ønsker at gavemottaker skal sende en enkel sluttrapport via «Min side» når prosjektet er gjennomført. Dersom det oppstår vesentlige avvik i prosjektet fra det som ble beskrevet i søknaden, kan gavemidlene trekkes tilbake.