Hva skjer etter tildeling?

Mottakere av breddegaver må vise dokumentasjon på at kontoen beløpet skal betales ut til tilhører organisasjonen som skal motta midlene. Dette kan gjøres ved å laste opp bekreftelse fra banken eller en kontoutskrift. Gaven vil da bli utbetalt. Gaver til prosjekter utbetales etter at prosjektet er ferdig og sluttrapport er levert (se punkt om utbetaling […]

Mottakere av breddegaver må vise dokumentasjon på at kontoen beløpet skal betales ut til tilhører organisasjonen som skal motta midlene. Dette kan gjøres ved å laste opp bekreftelse fra banken eller en kontoutskrift. Gaven vil da bli utbetalt.

Gaver til prosjekter utbetales etter at prosjektet er ferdig og sluttrapport er levert (se punkt om utbetaling av gaver). Prosjektet bør iverksettes innen et år etter innvilget gave. Gavemottaker plikter å holde stiftelsen orientert om eventuelle endringer i prosjektet, samt at sluttrapport må leveres. Dersom det oppstår vesentlige avvik i prosjektet fra det som ble beskrevet i søknaden, kan gavemidlene trekkes tilbake.