Hva om prosjektet endrer seg?

Søker plikter til å holde stiftelsen oppdatert om eventuelle endringer i prosjektplan – og fremdrift. Dersom kostnadsrammen ikke utnyttes, vil gaven i utgangspunktet avkortes forholdsmessig.