Hva med verdien av egeninnsats og dugnadstimer?

Stiftelsen vil at søker skal gjøre en vurdering av egeninnsatsen / dugnadstimer i søknad om prosjektgave. Det må komme frem hvilken vurdering man har gjort av verdien tilført prosjektet. Stiftelsen legger ikke føringer for hvilken timespris som bør brukes i slike beregninger.