Hva legges det vekt på i en søknad?

Følgende vil bli vektlagt i vurderingen om gavetildeling:  At prosjektet eller tiltaket har verdi over tid At det kommer mange til gode innenfor flere gaveområder At det skaper aktivitet At det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje At det er utløsende for annen støtte Miljø og bærekraft Frivillighet Klare tanker og ambisjoner for å videreutvikle […]

Følgende vil bli vektlagt i vurderingen om gavetildeling: 

 • At prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
 • At det kommer mange til gode innenfor flere gaveområder
 • At det skaper aktivitet
 • At det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
 • At det er utløsende for annen støtte
 • Miljø og bærekraft
 • Frivillighet
 • Klare tanker og ambisjoner for å videreutvikle lokalsamfunnet
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
 • Oppstarthjelp der stiftelsens støtte har avgjørende betydning for at prosjektet eller tiltaket skal komme i gang
 • Glede, mestring og bolyst
 • At gavetildelingen kommer flest mulig til glede

 

Søknader som ikke oppfyller minstekrav til dokumentasjon og elektronisk innsending vil ikke bli behandlet.