Hva kan man søke om støtte til?

Man kan søke om gave til allmennyttige formål av varig verdi, som skal komme allmenheten til gode i det området der grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank har sin opprinnelse.

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og tiltak innenfor følgende områder:

  • Idretts- og friluftsliv
  • Kunst og kultur
  • Miljø og samfunnsutvikling
  • Kompetanseutvikling og entreprenørskap