Hva er en prosjektgave?

Prosjektgaver er gaver til prosjekter av et større omfang. Prosjektgaver krever en grundig søknad som inkluderer en god beskrivelse av prosjektet, finansieringsplan og fremdriftsplan.

Dette kan være gaver til oppføring av bygg, baner, større innkjøp til lag og foreninger, jubileum o.l. Prosjekter vil typisk ha flere finansieringskilder (egenkapital, lån, offentlig støtte, egeninnsats, etc) og stiftelsens gave skal være en del av den totale finansieringen.

Stiftelsen ønsker i hovedsak ikke å fullfinansiere prosjekter, slik at søkerne må ha en totalplan for finansieringen.

Unntaket er gaver til f.eks. jubileum, hvor andre finansieringskilder og prosjektplan ikke er nødvendig. Overskridelser kan ikke påregnes dekket av stiftelsen.