Hva er en breddegave?

Breddegaver er gaver til lag og foreninger som har tiltak og prosjekt av mindre omfang, vanligvis inntil 20 000,-.  Dette kan være investeringer i utstyr, mindre prosjekter og oppgraderinger. Breddegaver er også inkluderingsmidler, der en organisasjon søker støtte for å kunne inkludere personer som ellers ikke kan delta på aktiviteter.  Stiftelsen gir i utgangspunktet ikke gaver til ren drift og løpende utgifter (lønn, husleie etc).

Breddegaver er gaver til lag og foreninger som har tiltak og prosjekt av mindre omfang, vanligvis inntil 20 000,-.  Dette kan være investeringer i utstyr, mindre prosjekter og oppgraderinger.

Breddegaver er også inkluderingsmidler, der en organisasjon søker støtte for å kunne inkludere personer som ellers ikke kan delta på aktiviteter.  Stiftelsen gir i utgangspunktet ikke gaver til ren drift og løpende utgifter (lønn, husleie etc).