Er det noe det ikke gis støtte til?

Gaver fra stiftelsen kan ikke gå til kommersielle formål for enkeltbedrifter, private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner. Videre gis det ikke gaver til offentlige velferds- eller kjerneoppgaver, samt anlegg – og infrastrukturprosjekter i offentlig regi. Stiftelsen vil avslå gaver til: politiske arrangement, underskuddsgarantier, samt prosjekter som allerede er gjennomført. Stiftelsen skal ikke bidra til å støtte drift av virksomheter. Det kan gis gaver til […]

Gaver fra stiftelsen kan ikke gå til kommersielle formål for enkeltbedrifter, private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner. Videre gis det ikke gaver til offentlige velferds- eller kjerneoppgaver, samt anlegg – og infrastrukturprosjekter i offentlig regi.

Stiftelsen vil avslå gaver til: politiske arrangement, underskuddsgarantier, samt prosjekter som allerede er gjennomført.

Stiftelsen skal ikke bidra til å støtte drift av virksomheter. Det kan gis gaver til kulturarrangementer, konserter, konferanser og utstillinger dersom gaven har høy samfunnsnytte. Det skal som hovedregel ikke gis jevnlige gaver til kulturarrangementer som konserter, konferanser og utstillinger, som over tid kan minne om driftsstøtte.