Er det noe det ikke gis støtte til?

Gaver fra stiftelsen kan ikke gå til kommersielle formål for enkeltbedrifter, private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner. Videre gis det ikke gaver til offentlige velferds- eller kjerneoppgaver, samt anlegg – og infrastrukturprosjekter i offentlig regi. Stiftelsen vil avslå gaver til: politiske arrangement, underskuddsgarantier, samt prosjekter som allerede er gjennomført. Unntaket er for prosjekter som er fullført i perioden fra stiftelsens etableringsdato (01.05.2021). Disse kan det søkes om gave til frem […]

Gaver fra stiftelsen kan ikke gå til kommersielle formål for enkeltbedrifter, private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner. Videre gis det ikke gaver til offentlige velferds- eller kjerneoppgaver, samt anlegg – og infrastrukturprosjekter i offentlig regi.

Stiftelsen vil avslå gaver til: politiske arrangement, underskuddsgarantier, samt prosjekter som allerede er gjennomført. Unntaket er for prosjekter som er fullført i perioden fra stiftelsens etableringsdato (01.05.2021). Disse kan det søkes om gave til frem til 31.03.2022.

Det skal som hovedregel ikke gis gaver til kulturarrangementer som konserter og utstillinger.