Vintermagasinet 2021-22

Bilde av styret
Styret i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, fra venstre, varamedlem Gøran Bolme, nestleder Heid Snekvik, styremedlem Nils Inge Aasgård, daglig leder Kathrine Mauset, styreleder Lars Inge Kvande og styremedlem Mari Vattøy. Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank etableres Sparebankstiftelsen. Foto: Nathan Lediard.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest har blitt til SpareBank 1 Nordmøre, og i kjølvannet av fusjonen ble Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank stiftet. Denne vinteren vil surnadalssamfunnet for første gang få stifte bekjentskap med nykommeren, som tar mål av seg til å bli en positiv og viktig samfunnsaktør for aktivitet og utvikling i surnadals-regionen gjennom gavetildeling til allmennyttige formål. Rike sparebanktradisjoner gjennom 180 år videreføres og lever videre gjennom stiftelsen – i tillegg til i den nye banken. Til sammen vil de to parhestene gjøre lokalsamfunnet til et endra bedre sted å bo og leve.

Kathrine Mauset er på plass som daglig leder for den splitter nye Sparebankstiftelsen, og ivrer etter å fortelle oss om hva stiftelsen er og hva bygdefolket kan forvente i årene som kommer.
–Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ble til som et resultat av at Surnadal Sparebank i mai fusjonerte med SpareBank1 Nordvest. God drift av vår lokale sparebank gjennom 180 år hadde skapt en betydelig grunnfondskapital, eller «midler på kistebunnen» om du vil, som gjennom stiftelsen nå ble skilt ut. På denne måten blir en betydelig andel av kapitalen lagt igjen i bygda vår, og går ikke inn i den nye banken. Stiftelsen er forvalter av denne rike arven, og både jeg og stiftelsens styremedlemmer er ydmyke over ansvaret og muligheten for å bringe videre den gode sparebanktradisjonen fra Surnadal Sparebank, med allmen- og samfunnsnytte høyt på agendaen, sier Kathrine.

For nettopp denne arven skal lokalsamfunnet få stor glede av gjennom allmennyttige gaver som stiftelsen vil dele ut i årene som kommer. Prioriterte områder for tildeling er idretts- og friluftsliv, kunst og kultur, miljø og samfunnsutvikling, samt kompetanseutvikling og entreprenørskap.

–Gavemidlene vil være både større prosjektgaver som krever en grundigere søknad, finansieringsplan og dokumentasjon, og mindre breddegaver som gjerne er småinvesteringer eller innkjøp, men som likevel kan gi stor glede og nytte for mange. Kravet er at det skal være varige verdier som treffer mange. Vi holder på å lage en god webside med søknadsportal som lanseres i slutten av november, og vil komme med utfyllende informasjon om hvordan dette skal fungere for alle som ønsker å søke hos oss, så det er bare å følge med, smiler Kathrine.

Skille – og sammenheng – mellom bank og stiftelse

Stiftelsen ble etter fusjonen en stor og viktig eier i den nye banken, og vil selvsagt være opptatt av at det skapes gode resultater i SpareBank1 Nordmøre også videre.
–Stiftelsen vil leve av overskudd som skapes i SpareBank1 Nordmøre og vil være avhengig av gode resultater i banken for å kunne dele ut gaver til allmennyttige formål, så vi er selvsagt opptatt av at bygdafolket fortsatt bruker den lokale banken vår slik vi har gjort det i generasjoner. Det vil komme dobbelt til nytte for lokalsamfunnet; gavetildeling fra stiftelsen som resultat av utbytte fra vår eierpost i banken, i tillegg til at banken fortsatt skal opprettholde sin store sponsorvirksomhet i rikt monn som før, forklarer Kathrine, og legger til:
–for sponsing er ikke stiftelsens oppgave, det overlater vi til en engasjert bank.

Klok kapitalforvaltning av verdier

I tillegg til å dele ut gaver og være eier i den nye banken, SpareBank1 Nordmøre, er det også stiftelsens oppgave å drive kapitalforvaltning av den betydelige pengesummen som ble overført ved fusjonen.
–Vi skal rett og slett sørge for at den store arven bygdabanken vår har tilført oss ikke skal forringes eller brukes opp, men skal forvaltes klokt og på en slik måte at den vil vokse og være en god base for videre gavetildeling i lokalsamfunnet, både i gode og eventuelt litt mindre gode dager. Dette gir stiftelsen en tredelt oppgave som eier, kapitalforvalter og gavetildeler som vi både gleder oss til, er ydmyke for og tar på største alvor, forklarer Kathrine.

Samfunnsaktør

For stiftelsen blir det viktig å spille på lag med lokalsamfunnet fremover og komme i kontakt med de mange som sitter med gode idèer som fortjener å settes ut i livet.

–Fra desember av er vi nok i gang og kan ta imot søknader.
Vi ønsker å få tak i de gode prosjektene, bidra til engasjement, glede, kreativitet, aktivitet, vekst og utvikling som gjør kommunen vår til en enda bedre kommune å bo og leve i. Styret er bredt sammensatt med mye kompetanse, og er en engasjert gjeng som helt sikkert vil være aktive bidragsytere til å finne gode tiltak også på eget initiativ. Vi håper på tett dialog med innbyggerne våre for å kunne gjøre best mulig prioriteringer av positive prosjekter som vil komme flest mulig til glede og nytte fremover. Nå ser vi frem til å komme i gang, og håper innbyggerne om litt vil oppleve Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank som en samfunnsaktør som utgjør en synlig og positiv forskjell for Surnadalssamfunnet som settes stor pris på, avslutter Kathrine.

 

Kathrine Mauset

Skal bidra til positivitet og økt
aktivitet i Surnadals-samfunnet.