Nå blir det fotballhall i Surnadal!

Fotballbane

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank gir 3,5 millioner kroner, og SpareBank 1 Nordmøre stiller med 1,5 millioner i gave, samt 1 million kroner for drift av hallen i perioden 2024-2028.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank gir 3,5 millioner kroner, og SpareBank 1 Nordmøre stiller med 1,5 millioner i gave, samt 1 million kroner for drift av hallen i perioden 2024-2028.Totalt tilføres prosjektet dermed 6 millioner, og hallen er planlagt å stå ferdig i desember 2023.

Karer holder sjekk

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ble til som et resultat av fusjon mellom Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest i 2021, der Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank nå er den nest største eieren i banken. En stor del av grunnfondskapitalen til Surnadal Sparebank – eller bankens «kistebunn» om du vil – ble overført til stiftelsen ved sammenslåingen. Kapitalen forvaltes nå av et styre med hjerte for både bank og bygd, og som med ærbødighet tildeler avsatte gavemidler til det aller beste for lokalsamfunn, aktivitet og frivillighet. Stiftelsens gaver til lokalsamfunnet kommer fra SpareBank 1 Nordmøres årlige utbytte til eierne.

 

Søknaden fra Surnadal IL om midler til hallprosjektet faller på alle måter inn under stiftelsen kriterier for tildeling, og styret har vedtatt å tildele kr 3,5 millioner NOK til prosjekt hall i 2022. Dette er et ualminnelig stort beløp for stiftelsen i lys av gavehistorikk og rammer. Tildelingen gjenspeiler dermed stiftelsens syn på hvilken uvurderlig verdi dette prosjektet vil ha for lokalsamfunnet vårt.

Stiftelsens gave til hallprosjektet er muliggjort på grunn av den lange sparebanktradisjonen vi er så heldige å ha her i Surnadal, og som nå er videreført gjennom SpareBank 1 Nordmøre. Ingen har gjennom generasjoner hatt større ønske om – og stimulert mer – til lokal aktivitet, frivillighet og samfunnsutvikling enn nettopp banken vår. Det oppleves både viktig og riktig for stiftelsen å bidra til å sikre at dette hallprosjektet kommer i havn – sammen med SpareBank 1 Nordmøre. Totalt sett viser pengebeløpene fra de to aktørene med all tydelighet viktigheten av å ha en sterk bank som institusjon i bygda.

 

SpareBank 1 Nordmøre har etter fusjonen mellom Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest fortsatt med å være en bærebjelke for frivilligheten i Surnadal. For fotballgruppa har banken vært generalsponsor og støttespiller, og vært med på nær sagt «alt» som har rørt seg på Syltøran. Banken har gjennom generasjoner vært til stede for de mange som har hatt fotball som sin arena sportslig og sosialt, og vil nå sammen med Sparebankstiftelsen Surnadal bli en tung bidragsyter inn i realisering av fotballhall. Det gleder banken stort at Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank har valgt å tilgodese prosjektet med et stort beløp, gjennom midler som har opprinnelse i Surnadal Sparebanks mangeårige drift.

Søknaden fra Surnadal IL om midler til hallprosjektet sammenfaller absolutt med bankens tradisjoner for gaver og sponsorstøtte, og SpareBank 1 Nordmøre har besluttet å tildele kr 2,5 millioner NOK til prosjekt fotballhall. 1,5 millioner av midlene utbetales i 2023, resterende gjennom en avtale som også sikrer drift av hallen i årene 2024-2028.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordmøre tildeler gaver hver for seg, men står i et gjensidig forhold til hverandre.  Vi har fra første dag vært samstemte om at dette prosjektet ønsker vi å støtte. Det er derfor utrolig gledelig å kunne i fellesskap heie på frivilligheten, ildsjelene, engasjementet og gjennomføringskraften som har vært varemerket til Surnadal IL i en årrekke, og som «Hallgruppa» nå i all sin tydelighet setter ut i livet gjennom en fotballhall som blir av uvurderlig nytte for Surnadalssamfunnet.