Kan gjøre surnadals­samfunnet mer attraktivt

Gruppebilde av Sparebankstiftelsen.
Styret i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank: Nils Inge Aasgård (f.v.), Lars Inge Kvande, Heid Snekvik og Mari Vattøy. Foto: Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank

Samtidig som Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest går sammen…

Samtidig som Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest går sammen og blir SpareBank 1 Nordmøre, opprettes Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Den skal styrke lokalsamfunnet gjennom gaver til allmennyttige formål.

Som et ledd av opprettelsen av SpareBank 1 Nordmøre, opprettes det egne sparebankstiftelser både i Kristiansund og Surnadal. Formålet er å bevare den langsiktige kapitalen skapt i Surnadal og på ytre, til det beste for lokalsamfunnene den er skapt i.

Les mer om denne saken på Trollheimsporten (https://trollheimsporten.no)