Introduksjon

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebanks utdeling av gaver til allmennyttige formål skal bidra til positivitet og aktivitet i lokalsamfunnet. Stiftelsen ønsker å ivareta sparebanktradisjonen etter Surnadal Sparebank ved å gi gaver som bidrar til positiv utvikling i samfunnet og realiserer samfunnsnyttige prosjekter. Gavetildelingen skal bygge positivt omdømme for stiftelsen og SpareBank 1 Nordmøre. Stiftelsen ønsker å fremstå som en proaktiv, moderne og engasjert aktør som bifaller kreativitet, vekst og utvikling i Surnadal.

 

Stiftelsen vil vektlegge følgende i utvelgelsen av prosjekter og organisasjoner som tildeles gaver:

 • Miljø og bærekraft
 • Frivillighet
 • Klare tanker og ambisjoner for å videreutvikle lokalsamfunnet
 • Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
 • Oppstarthjelp der stiftelsens støtte har avgjørende betydning for at prosjektet eller tiltaket skal komme i gang
 • Glede, mestring og bolyst
 • At gavetildelingen kommer flest mulig til glede

 

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank ønsker både å motta søknader og gi gaver til allmennyttige formål ut ifra eget initiativ.

 

Stiftelsen vil legge opp til at det er mulig å søke to forskjellige gavetyper:

 

Prosjektgaver

Prosjektgaver er gaver til prosjekter av et større omfang. Prosjektgaver krever en grundig søknad som inkluderer en god beskrivelse av prosjektet, finansieringsplan og fremdriftsplan. Dette kan være gaver til oppføring av bygg, baner, større innkjøp til lag og foreninger, jubileum o.l. Prosjekter vil typisk ha flere finansieringskilder (egenkapital, lån, offentlig støtte, egeninnsats, etc) og stiftelsens gave skal være en del av den totale finansieringen. Stiftelsen ønsker i hovedsak ikke å fullfinansiere prosjekter, slik at søkerne må ha en totalplan for finansieringen.

Unntaket er gaver til f.eks. jubileum, hvor andre finansieringskilder og prosjektplan ikke er nødvendig. Overskridelser kan ikke påregnes dekket av stiftelsen.

 

Breddegaver

Breddegaver er gaver til lag og foreninger som har tiltak og prosjekt av mindre omfang, vanligvis inntil 20 000,-.  Dette kan være investeringer i utstyr, mindre prosjekter og oppgraderinger.

Breddegaver er også inkluderingsmidler, der en organisasjon søker støtte for å kunne inkludere personer som ellers ikke kan delta på aktiviteter.

Stiftelsen gir i utgangspunktet ikke gaver til ren drift og løpende utgifter (lønn, husleie etc).

 

 

Prioriterte gaveområder:

Stiftelsen ønsker å prioritere følgende gaveområder:

 • Idretts- og friluftsliv
 • Kunst og kultur
 • Miljø og samfunnsutvikling
 • Kompetanseutvikling og entreprenørskap