Surnadal Videregående

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank tildelte jubileumsgave til Surnadal Vidaregåande skole i forbindelse med skolens 50-årsjubileum.

Gaven ble overrakt i forbindelse med at skolen inviterte til markering av jubileet 25. november 2021. Stiftelsen var i forkant i dialog med skoleledelsen for å forhøre seg om hvilken gave som både de og elevene ønsket seg. Skolen besluttet at de ønsket seg sittegrupper for å bidra til trivsel og utsmykning i skolebygningen.

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank erkjenner skolens betydelige samfunnsnytte for Surnadal. Skolen har vært en institusjon som har gitt unge voksne utdanning, motivasjon og trivsel i generasjoner. Surnadal Vidaregåande er svært viktig for samfunnet, da den gir vår ungdom en mulighet til videregående utdanning lokalt, bidrar til aktivitet og utdanner ressurser som vårt næringsliv har behov for.

Vi gratulerer Surnadal Vidaregåande med jubileet!