Surnadal Golfklubb

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank støtter Surnadal Golfklubb med gave på kr 150 000,- som skal gå til innkjøp av traktor med tilhørende redskaper for klipping av gress.