Surnadal Golfklubb

Surnadal Golfklubb tildeles gave til ny arbeidsmaskin for transport og ulike gjøremål på banen (hullsetting, sanddressing, gjødsling og ballplukking).