Surnadal barne- og ungdomskule

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank tildelte gave til Surnadal barne – og ungdomsskole i forbindelse med innflytting til nybygd skole ved årsskiftet 2021 / 2022.

Etter dialog med skolen, hvor både ansatte og elever ble forespurt, ble det besluttet at gaven skal gå til videovegg med kunstinstallasjon. Denne skal henge på veggen ved kantineområdet, og er både en praktisk innretning og en utsmykning.

Gaven ble overrakt i forbindelse med stiftelsens eget åpningsarrangement 30.11.21.

Stiftelsen er veldig glad for å kunne gi gaven og med dette vise hvilken viktig institusjon dette er for Surnadal. Vi håper at gaven bidrar til trivsel og gratulerer Surnadal barne – og ungdomsskole med nytt bygg.