Sagdammen Diskgolfpark

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank støtter Sagdammen diskgolfpark med midler som skal gå til utvidelse av banen til 18-hullsbane.

Videre skal midlene gå til å bygge et klubbhus med toalett. Parken er åpen for alle og låner ut gratis disker til de som ønsker å prøve aktiviteten.