IL Søya

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank støtter Idrettslaget Søya med gave kr. 70 000,-. Midlene skal gå til oppføring av garasje for idrettslagets tråkkemaskin.