Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank søker daglig leder

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank søker daglig leder

Stiftelsen ble opprettet 03.05.2021 i kjølvannet av at Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest sammen etablerte SpareBank 1 Nordmøre. Som følge av sammenslåingen ble en del av kapitalen som er skapt i Surnadal Sparebanks nedslagsfelt gjennom over 179 år lagt inn i stiftelsen. Ved opprettelsen ble den nyopprettede stiftelsen en stor og viktig eier i SpareBank 1 Nordmøre gjennom en betydelig andel egenkapitalbevis. Stiftelsen eier 15 % av den nye banken og er nest største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordmøre. Stiftelsens formål er regulert i vedtekter, og består i å eie og forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen, og utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nordmøre. Stiftelsens formål skal videre være bidrag til allmennyttige formål, drive ansvarlig forvaltning av stiftelsens kapital, samt å sikre videreføring av lange og gode sparebanktradisjoner i kommunen.

 


 

STILLINGENS STØRRELSE

Arbeidsmengden for daglig leder vil kunne variere, men med økende antall prosjekter å følge opp vurderes denne til å utgjøre en stillingsstørrelse mellom 30 og 50%. Styret vil vurdere ansettelse eller evt. kjøp av tjenester i dette omfanget i tråd med ønsker fra den som ansettes. Arbeidstid, foruten deltakelse i styrets møter mv. vil være svært fl eksibel og kan tilpasses den enkelte kandidat.

 

SENTRAL KOMPETANSE

Vi søker en person med solid økonomisk utdannelse og arbeidserfaring. Kjennskap til bank- og finansbransje, herunder kapitalforvaltning, vil være en fordel da stiftelsen forvalter store verdier på vegne av lokalsamfunnet. Er du i tillegg strukturert og selvstendig, en god relasjonsbygger, brennende engasjert i lokalsamfunn og positiv aktivitet og med god lokalkunnskap om Surnadal kommune, kan du være den vi ser etter.

 

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER

  • Daglig ledelse av virksomheten
  • Saksutredning, forberedelse og gjennomføring av styremøter, samt sikre effektiv gjennomføring av styrets beslutninger
  • Kontoradministrasjon, følge opp rutiner og rapportere til relevante myndigheter
  • Rapportering av økonomiske nøkkeltall og utvikling av investeringsportefølje
  • Informasjonsarbeid og kontakt med lokalsamfunnet og media
  • Kontaktpunkt mellom stiftelsen og banken
  • Samarbeid med andre sparebankstiftelser
  • Behandle søknader om gaver i tråd med fastlagt gavepolitikk, og gi innstilling til styret
  • Ivareta det praktiske rundt gaveutdeling
  • Følge opp stiftelsens egne prosjekter

 

Vi kan tilby en fleksibel stilling og arbeidshverdag hvor du kan utøve høy faglig kompetanse i kombinasjon med allmennyttig, givende arbeid. Lønns- og arbeidsbetingelser fastsettes etter avtale. Daglig leder vil rapportere direkte til styret.

Daglig leder har eget kontor på Landbrukshuset i Surnadal, med tilgang på møteromsfasiliteter.

 


 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen? Ta kontakt med:

Styreleder Jostein Kvendset
mobil 901 13 296.

Søknad med CV sendes til:
post@sparebankstiftelsensurnadal.no

Søknadsfrist: 20. juli 2024.